وبسایت سودکن در زمینه فروش دستگاه و گوشی تلفن و تجهیزات جانبی به مدیریت اشکان عبدی پور فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ آغاز نموده است.